Kurs i Final Cut Pro

29.09.2008
Norsk Filminstitutt arrangerer kurs i Final Cut Pro.
Leder: Filmregissør Espen Thorstenson

Kurset er lagt opp for folk uten noen eller liten erfaring i digital redigering. Det er imidlertid en forutsetning at man er vant til å arbeide med Mac.

Det vil legges vekt på å jobbe praktisk, så man sitter igjen med egen, utprøvd erfaring. Det er ikke et kurs i redigering, men en første introduksjon til bruken av et flott verktøy. Deltagerne vil jobbe med redigeringsprogrammet Final Cut Pro. Det vil være store muligheter for å jobbe individuelt etter de enkeltes behov.

Deltakerne skal jobbe med DV-materiale utarbeidet for kurset.

Kursleder Espen Thorstenson har lang erfaring som regissør og klipper, og prøver å holde seg unna dataterminologi så langt mulig.

Målgruppe: Maks 8 filmregissører/filmskapere som ønsker å kunne benytte seg av enkel digital redigering som verktøy ved prosjektutvikling (for produksjon av teasere, sammensetning av videomateriale i forbindelse med søknader eller utprøving av ideer knyttet til redigering).

Deltagerne må selv disponere Mac inkl. Final Cut Pro/Final Cut Express.


Dato:           28 – 31. oktober + 3. november
Tid:             09.00 – 16.00
Sted:           Norsk filminstitutt – 8 etasje.
Egenandel: kr 750,-


Søknad med vedlagt mini-cv og begrunnelse for deltakelse må være mottatt senest 6.oktober 2008

Søknaden sendes:

Norsk filminstitutt
Utviklings- og produksjonsavdelingen
Postboks 482 Sentrum
0105 Oslo

eller e-post: kurs@nfi.no Merk søknaden ”Final Cut Pro”
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}