Kurs i bedriftsutvikling

21.05.2010
Mindre filmselskaper se her: Det er fortsatt plasser på bedriftsutviklingskurs i neste uke! Meld deg på NÅ!
ostnorsk logo liten
ostnorsk logo
 

Bedriftsutvikling i filmbedrifter 25.5-27.5: Fortsatt ledige plasser!

Dette er et tilbud til mindre filmselskaper som vil utvikle sitt selskap fra prosjektdrevet til bedriftsdrevet virksomhet. I løpet av kurset skal man komme fram til en god forretningsplan for sin bedrift.

Målgruppe: Produsenter/ledere av produksjonsselskap som har noen filmer bak seg og som ønsker å satse videre. Plass for 10-12 deltakere.

Målsetting: Deltakerne skal utvikle forretningsplan med klare målsettinger, velge strategier og definere de kritiske suksesskriterier. En skal gjennom temaer som eks.vis: lønnsomhetsvurderinger (inneholder økonomiske styringssystemer, budsjettering, regnskap, mva regler, finansiering ), hvilken selskapsform som passer best for virksomheten, ansettelse av medarbeidere/ansettelsesforhold, markedsføring, styret/styrearbeid, øke den kort- og langsiktige konkurransekraften til deltakerne.Tidspunkt: Tirsdag 25.5 kl 11.30 til torsdag 27.5 kl 16.30 (se vedlagte program)

Sted: Nordseter Sportell (www.nordsetersportell.no) ved Lillehammer, vi arrangerer transport fra Lillehammer Stasjon kl 11.00. 

Kursleder: Svein Dybdahl, med lang erfaring fra bl a Fram Kultur. I tillegg vil en produsent med erfaring fra firmaetableringens sorger og gleder delta på en av samlingene.

Økonomi: Kursavgift og opphold dekkes av filmsenteret og gjennom tilskudd fra Innovasjon Norge. Kursdeltakerne betaler en egenandel på kr 500 og reise.

Påmelding: Ta kontakt snarest med Østnorsk Filmsenter (www.ostnorskfilm.no) v/ Arngrim Ytterhus tlf 90759012 Program: Bedriftsutviklingsprogram for filmbedrifter

Sted: Nordseter 25., 26. og 27 mai.


Dag 1:

1130 Lunsj

1230 Introduksjon og innledning

1300 Målsetting med programmet, innhold og arbeidsform

1330 Presentasjon av deltakerne. Forventninger til kurset? 

1500 Markedet – hva er det? Behov – marked – produkt

1700 Litt energipåfyll

1715 Virksomhetens ressurser. Sterke og svake sider. Muligheter og trusler

1900 Individuelle oppgaver til morgendagen.

1930 Slutt


Dag 2:

0830 Forretningsplanen. Hvorfor? Hvordan? Hva? 

1030 Nettverksbygging

1130 Lunsj

1230 Hilde Skofteland: Erfaringer fra en filmbedrift

1430 Litt energipåfyll

1445 Lønnsomhetsutvikling og finansiering

1645 Utarbeidelse forretningsplanen. Individuelt arbeid

1930 Slutt
Dag 3:

0830 Presentasjoner av forslag forretningsplaner. Erfaringsutveksling

1030 Selskapsform. Hvilke typer finnes og hva passer best ut fra mitt behov?

1130 Lunsj

1230 Markedsføring og salg

1430 Hvorfor ha et styre/ressursgruppe? Hva bør en gjøre for at et styre skal kunne bli en viktig ressurs for daglig leder og eiere?

1600 Veien videre. Hva en bør gjøre videre?

1615 Avslutning


Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}