Kurs

12.12.2007
Kurs som arrangeres lokalt, nasjonalt eventuelt internasjonaltkan du finne i kalenderen KURS SOM ARRANGERES AV FILMKRAFT - 2012 Annonseres fortløpende
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}