KULTURUTREDNINGEN

04.03.2013
Kulturutredningen 2014 overlevert av utvalgsleder Anne Enger
kulturutvalg
Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 ble satt ned av Regjeringen våren 2011 for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Utvalget har i dag (4. mars 2013) lagt fram sine vurderinger i form av en NOU.

Sjur Paulsen fra Filmkraft Invest har deltatt i dette utvalget.

Last ned Kulturutredningen 2014
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}