KULTURUNDERSØKELSEN

23.02.2013
Kulturundersøkelsen 2012
kultur
Kulturundersøkelsen 2012

Den 22. februar 2013 ble Kulturundersøkelsen på Nord-Jæren 2012 presentert, ved Ole Fredrik Ugland, Forskningsleder ved TNS.

På bestilling fra Interkommunalt kulturråd for Nord-Jæren har det blitt gjennomført en undersøkelse av kulturinteresser og kulturaktivitet blant innbyggerne i Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger. Tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 2006 og 2009.

Last ned Kulturundersøkelsen 2012

Last ned Kulturundersøkelsen 2012 - enkeltgrafer
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}