KULTURUNDERSØKELSEN

23.02.2013
Kulturundersøkelsen 2012
kultur
Kulturundersøkelsen 2012

Den 22. februar 2013 ble Kulturundersøkelsen på Nord-Jæren 2012 presentert, ved Ole Fredrik Ugland, Forskningsleder ved TNS.

På bestilling fra Interkommunalt kulturråd for Nord-Jæren har det blitt gjennomført en undersøkelse av kulturinteresser og kulturaktivitet blant innbyggerne i Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger. Tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 2006 og 2009.

Last ned Kulturundersøkelsen 2012

Last ned Kulturundersøkelsen 2012 - enkeltgrafer
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}