KRIGSFILM

16.05.2011
Har du en god manus ide som handler om krig og konflikt?
pitch1

I forbindelse med den norske krigsfilmfestivalen på Elverum, 17.-20. november arrangerer Film3 en idekonkurranse. Ideene skal være til en spillefilm med temaet "Krig og konflikt". Juryen velger ut noen av de innsendte ideene som blir invitert til å gjøre en pitch for dem under festivalen. Den beste ideen belønnes med kr 200 000 i prosjektutviklingsstøtte. For å delta i konkurransen må ideen tilfredsstille Film3s krav om regional tilknytning, enten det er nøkkelpersoner, location og/eller tema. Film3s ordinære regler for bruk av støtten gjelder. Prosjektet kan senere søke produksjonsstøtte fra Film3 og andre aktuelle finansiører på vanlige vilkår.

Pitchen skal bestå av 10 minutters presentasjon av ideen, i form av muntlig fremlegg, visning av bilder og filmklipp eller annet som utdyper ideen. Deretter har juryen 5 minutter til å stille spørsmål.

For å melde deg på sender du inn prosjektbeskrivelse på maks 1 side til mino@ostnorskfilm.no innen 3. november. Klikk deg inn på www.film3.no for mer informasjon om konkurransen.

 

 


 

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}