Krig på Vigdel

21.02.2011
13-14. november gjennomførte vi i Filmavdelingen noen opptak til en testfilm som i begynnelsen kun var ment til å følge en kortfilm-søknad til Filmkraft, men ble etterhvert utvidet til å følge enda en søknad, dokumentarfilmen "Frontkjempere". Ved første søknadsrunde 2011 ble vi tildet utviklingsstøtte til dokumentarfilmen "Frontkjempere" hvor noe av konseptet er å gjenskape en del av hendelsene fra andre verdenskrig. 
Testfilmen var på mange måte en ren teknisk test for prøve ut en rekke teknikker som vi tidligerer mest var kjent med på det teoretiske plan. Vi har også en målsetning om å utvikle kompetansen vår innenfor avanserte spesialeffekter. Blant annet mikset vi vanlige filmopptak med 3D animasjoner, feks. ved å plassere en Sherman-tanks på stranden på Vigdel. For å få dette til på en troverdig måte kreves det mye av 3D animatøren og både terreng, bevegelse og lys må matches perfekt. Vi lykkes brukbart med dette synes vi, spesielt med tanke på at dette var en testfilm og at vi ikke ville bruke ubegrenset med tid på denne ene scenen. I en annen scene blir to soldater sprengt i luften av en mine, akkurat denne secenen ble til slutt meget vellykket, syns vi selv ihvertfall :-)
 
 Statister i aksjon på Vigdel-stranden

En annen teknikk vi ville teste var å "klone" statistene i filmen for å utvide ca. 15 personer til en hel hær. Vi hadde på forhånd tenkt gjennom hvordan vi skulle gjøre det, men teori og praksis er som kjent ikke alltid helt det samme. Vi høstet derfor en del nyttige erfaringer for hvordan vi kan gjøre det enda bedre ved en senere anledning. Noe som skal vise seg at vi faktisk kommer til å få bruk for.
 
 Kristoffer Gjøsund i aksjon med 5D-riggen

Første del av opptakene gjorde vi på Syre Fort utenfor Skudesneshavn, et gammel, nedlagt festningsverk fra andre verdenskrig. Mesteparten av kampscenene gjorde vi på Vigdel-stranden hvor vi bla. måtte innhente tillatelse fra fylkesmannen i Rogaland, politiet (pga. våpenkopiene) og Jæren Friluftsråd. Utstyr fikk vi låne fra Heimevernet, Våpenhuset mfl. Opptakene ble meget vellykket og vi pådro også oss litt lokal oppmerksomhet hvor vi havnet på førstesiden til Stavanger Aftenblad, helsides oppslag inne i avisen og to nettartikler med bred respons fra publikum.
 
Regissør Alexander Kristiansen omkranset av tyske soldater

Under kan du se hvordan testfilmen endte opp med å bli. Piloten til dokumentaren "Frontkjempere" vil vi poste her når den er ferdig.

Manus og regi: Alexander Kristiansen
Foto og lyd: Kristoffer Gjøsund
3D-animasjon: Tim Esborn og Nicolas Tremlett
 
Klikk på bildet for å se hvordan testfilmen til slutt endte opp med å bli:

 
Testfilm - Blodsbrødre
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}