KOSMORAMA

08.01.2012
Kosmorama Trondheim International Film Festival inviterer til filmpitch
tiff
 
Kosmorama Trondheim International Film Festival inviterer til vår tradisjonelle filmpitch under festivalen 19.-25. mars 2012. Pitchen går, som dere nok vet godt, ut på å presentere sin filmmanusidé for vår pitchejury, som så utpeker en vinner. Denne vinneren mottar kr 100 000 i støtte til videre utvikling av sin manusidé. Men før man kommer så langt som til selve pitchen må idéene sendes inn til oss, og retningslinjene er som følger:

1. Pitchen skal være maks 1 A4-side (Times new roman, 12pt) og omhandle en filmidé med spillefilms lengde. Pitchen skal sendes inn via skjema på www.kosmorama.no. Bidrag sendt inn i andre former (epost, post, fax, o.l.) vil ikke bli vurdert.

2. Innsendte bidrag vil bli vurdert av én av jurymedlemmene som så velger ut de deltakerene som blir invitert til å delta under Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival.

3. Inviterte deltakere vil få beskjed senest tre uker før festivalen. Det gis ikke støtte til reise, men deltakerne får dekket én natt på hotell, samt bli akkreditert til selve festivalen, inkludert prisutdelingen.

4. Presentasjonen av pitchen skal gjøres av manusforfatter foran en jury på minst tre kvalifiserte jurymedlemmer. Jurymedlemmene offentliggjøres minst tre uker før festivalstart.

5. Juryen vil få utlevert innsendte bidrag på forhånd.

6. Hver deltaker får 7,5 minutter på å fremføre sin pitch. Deretter vil juryen få 7,5 minutter på å spørre ut og kommentere ideen.

7. Det er anledning til ���� bruke tekniske hjelpemidler. Slikt må meldes inn og testes på forhånd. Kosmorama tar ingen ansvar for tekniske hjelpemidler som ikke fungerer.

8. Deltakerne vil på forhånd få utdelt tidspunkt for sin pitch.

9. Selve pitchekonkurransen er åpen for publikum.

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}