Konsesjon til mobil-TV prosjekt

21.01.2009
Medietilsynet har tildelt selskapet Norges mobil-TV AS midlertidig konsesjon til opprettelse og drift av senderanlegg for å drive prøvesendinger med mobil-TV via den teknologiske standarden digital multimedia broadcasting (DMB).
Norges mobil-TV AS eies med like deler av NRK, TV2 og MTG. Selskapet ønsker å legge grunnlaget for mobil-TV i Norge og hensikten med prøveprosjektet vil blant annet være å kartlegge riktig type og form på innhold, å få på plass fungerende forretningsmodeller og finne den best egnede tekologien. Norges mobil-TV skal også undersøke interessen for mobil-TV blant publikum, brukervennlighet, bruksmønster, betalingsvilje for terminaler, inntjeningspotensial mv.

Prøvesendingene vil være geografisk avgrenset til Oslo-området og innholdstilbudet vil hovedsakelig bestå av kringkasternes eksisterende riksdekkende kanaler. 
 
Kilde: Medietilsynet
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}