Konkurranse

19.01.2009
Sørnorsk filmsenter og Barnefilmfestivalen i Kristiansand inviterer til kortfilmkonkurranse med kr. 200.000 i premie.
kamera
Sørnorsk Filmsenter og Barnefilmfestivalen, med støtte fra Cultiva og FILM&KINO, inviterer manusforfattere til å sende inn kortfilmmanus rettet mot barn og ungdom.

Kriterier:
- Vi ønsker manus til en kortfilm på maks. 15 sider
- Tematisk står fortellingen fritt. Vi oppfordrer imidlertid kvinnelige manusforfattere til å sende inn bidrag
- En eller flere locations skal legges til Kristiansands-området, eller 50 % av stab skal være bosatt i samme område
- Vinnermanuset vil bli plukket ut av en fagjury
- Kr. 50.000,- tilfaller manusforfatter/rettighetshaver
- Kr. 150.000,- (til produksjon) utbetales til produsent når denne er knyttet til prosjektet
- Vinnerprosjektet oppfordres til å søke yterligere produksjonsstøtte fra Sørnorsk filmsenter.
- Vinner av prosjektet annonseres under Barnefilmfestivalen i Kristiansand 28. april – 3. mai 2009.

Frist:
Manuset skal være Sørnorsk filmsenter i hende innen 1. mars 2009.
 
 
Se: Sørnorsk Filmsenter
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}