Justerer filmmålene

19.01.2009
– Ambisjonen er at Norge ikke bare kan bli Nordens beste, men en av Europas beste filmnasjoner. The Sky is the Limit. Slik avsluttet kulturminister Trond Giske sitt innlegg under den filmpolitiske åpningskonferansen på Tromsø internasjonale filmfestival 2009.
giske
For en fullsatt sal av filmarbeidere, politikere og filmbyråkrater oppsummerte Trond Giske hva som er oppnådd i norsk film siden han la fram sine visjoner for en bleiknebbet filmbransje på selvsamme festival for et år siden. Visjonene konkretiserte han i filmeldingen «Veiviseren for det norske filmløftet», og i går kunne kulturministeren legge fram de foreløpige resultatene av løftet i en overstadig tale der han konkluderte med at «vi nok har satt oss for lave mål».

25 norske filmproduksjoner årlig inntil 2010, sto det i filmmeldingen. I fjor ble det produsert 23 spillefilmer, og i 2009 skal det produseres 25 norske langfilmer.

– Målet vårt er ikke å lage flere filmer, men bedre filmer. Vi konsentrerer oss heller om noen større produksjoner, enn å øke antallet sa Giske. Kulturministeren fokuserte altså på kvalitet i filmbransjen framfor kvantitet, og gjennom erfaringsutveksling vil han øke kvaliteten i alle ledd av filmproduksjonen.

Mer film gir bedre film og gode filmer løfter andre gode filmer fram, sa Giske.
 
Effektivitet
For en sal med regionale filmarbeider og politikere kunne Giske også vise til økt støtte til regionene, men han etterspør også effektiv ressursbruk.

Når vi styrker regional filmproduksjon spør vi samtidig hvordan det kan styrke film over hele landet. Vi trenger ikke flere filminstitutt. Vi er et fordyrende mellomledd mellom film og publikum, det er filmarbeideren som skal ha pengene. Derfor må regionene spisse sin virksomhet. Filmer med regional forankring får lettere privat støtte regionalt. Det må ikke bli slik at regionene konkurrerer om store filmer som for eksempel Olsenbanden, seg imellom. Ei heller at filmkonsulentene vurderer samme filmer.
 
Kvinner og barn er taperne
Filmdirektør Nina Refseth ved Norsk Filminstitutt og kulturministeren er enige om at produksjonen av spillefilmer for barn må styrkes.

– Det kan aldri bli for mange gode barnefilmer, det vet alle foreldre, sa Giske som innrømmet at 2008 var et svakt år for barnefilm.

– 2008 var et år der vi laget og distribuerte film for et godt voksent publikum.

Filmkultur skal være for alle, også for barn. Det ble produsert 2 barnefilmer i fjor, i år er det gledelig at det ser ut til å bli 6 barnefilmer, sa Refseth i sin tale om seirer og utfordringer i filmmeldingen.

Hun etterlyste barnefilm som utfordrer publikum, og understreket at barnefilm ofte er spin-off-produkt av bøker.

Den største taperen i filmløftet er kvinneandelen av nøkkelarbeidere i norsk filmbransje. Andelen skulle opp på 40 prosent innen 2010.

– Det er for lite kvinner i norsk filmproduksjon, vi har i dag 25 prosent i nøkkelstillinger. Går man til TV så er kvinneandelen langt større. De søker jobben der og de blir der, sa Refseth. Hun antydet at et hardt, usikkert og lite familievennlig arbeidsmiljø er årsaken til at så mange jenter jobber med dokumentar- og kortfilm, men de går ikke videre til langfilmproduksjon.

Filmdirektøren lover tiltak for å holde på kvinnene i filmbransjen. Hun vil tilrettelegge, gi støtte og godta flere utgifter for å få et arbeidsmiljø i norsk filmbransje der kvinner både kan og vil jobbe.
 
Kilde: Dagsavisen
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}