Jernangerbandet

02.02.2009
Torsdag spilte Pål Jackman og bandet til Jernanger i Grottene på Folkene. Se bildene fra konserten her.
jernangerband6
jernangerband2
Pål Jackman og Bjørn Sundquist 
 
jernangerbandManna (Magne Høyland) Pål Jackman og Bjørn Sundquist 
 
jernangerband3 Johan Egdetvedt og John Lilja 
 
jernangerband4
Johan Egdetvedt og John Lilja
 
jernangerband5Bjørn Sundquist
 
jernangerband6 Pål Jackman og Bjørn Sundquist
 
Alle foto: Anette Westgård 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}