Jæren Folkehøgskule

16.03.2009

Lørdag 14.03 var vi  på Jæren Folkehøgskule og presenterte Filmkraft. Sjur holdt foredrag til ca. 70 halvtrøtte men etterhvert engasjerte elever. Vi viste mye filmklipp og la hovedvekt på at det er viktig med gode manus. Sjur inspirerte elevene til å se at en kan nå langt og få gjort mye med lave budsjetter og billig utstyr.

Vi la også vekt på at elevene ikke må nøle med å ta kontakt med oss om de har noen gode manus ideer de ønsker å diskutere eller trenger hjelp til å komme videre på.

Inspirerende å  inspirere !

Siw & Sjur 

 

 

 

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}