Informasjonsmøte

18.05.2009
28. mai inviterer MEDIA Desk Norge til informasjonsmøte om MEDIA TV-distribusjon.
media
media desk norge    


Tid: Torsdag 28. MAI KL 14:00
Sted: Filmens Hus, 6. etasje
 
MEDIA TV-distribusjon tilbyr toppfinansiering av tv-prosjekter:

• Animasjon: inntil 12,5 % av budsjettet, maks
€ 500.000
• Fiksjon: inntil 12,5 % av budsjettet, maks
€ 500.000
• Dokumentar: inntil 20 % av budsjettet, maks
€ 300.000

Hvem kan søke?
Til hva?
Hvilke krav stilles?

Påmelding innen mandag 25. mai
til kaare@mediadesk.no

Les mer om tilskuddsordningen her.

Frist for å søke tilskudd er 26. juni 2009.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}