Haugesundkontor

04.05.2010
Filmkraft åpner nå et kontor i Haugesund! Du finner oss på Hemningstad kultursenter. Følg med for åpningstider.
hemmingstad
hemmingstad
 
Filmkraft har opprettet kontor i Haugesund, da byen og regionen rundt har en voksende filmbransje og et imponerende initiativ som vi svært gjerne ønsker å støtte opp om. 
 
Tilstedeværelse og nærhet til filmarbeiderne er viktig. Nå er det ikke så langt til Stavanger (hvor vi har vårt hovedkontor) og mange kommer jevnlig hit fra nordfylket for å snakke med oss, delta på seminarer/kurs ol. Vi ønsker imidlertid å også nå ut til filmarbeiderne på eget initiativ, og gjøre oss mer regelmessig tilgjengelige for bransjen der. 
 
 
Senteraktiviteter
-Det blir jeg som kommer til å bruke kontorene i Haugesund mest, forteller filmsenterkonsulent Ingunn Myklevoll Sjøen. 
 
-Dette da jeg som ansvarlig for de fleste av selskapets senteraktiviteter, har et mål om å bli kjent med alle som driver med film på et profesjonelt nivå i regionen og arbeidet deres. Det er naturlig å begynne i Haugesund, da aktiviteten her er økende og byen (som i mange år har blitt karakterisert som filmby) nå også har et bredt støttet fokus på å skape et produksjonsmiljø. 
 
Prosjektet Filmtalenter har også satt i gang stor filmproduskjonsaktivitet blant ungdom i området. Filmkraft er en av samarbeidspartnerne bak Filmtalenter, og har gjort talentutvikling og tiltak for barn og unge til et av våre hovedsatsingsområder i senterbiten vår (i tråd med kravene i nasjonal Handlingsplan for barn og unge 2009-2011). 
 
-Jeg mener det å jobbe tett på og i samarbeid med de unge er viktig for å utvikle og gjennomføre en riktig satsing for denne målgruppa. På Hemmingstad har vi en unik mulighet til dette, sier Ingunn. 
 
 
Andre ved behov
Andre i Filmkraft kommer til å ta kontoret i bruk ved behov. Vår manuskonsulent Kirsten Bonnen Rask vil holde møter der innimellom, webredaktør Linda May Kallestein vil bruke kontoret ved oppdrag i Haugesund og andre ansatte vil også benytte seg av kontoret dersom de skulle ha bruk for en base under arbeidsdager i Haugesund. Kontoret vil nok også bli aktivt brukt av oss under Den norske filmfestivalen i august. 
 
-Det som er fint med den ordningen vi har i forhold til kontoret i Haugesund er at vi vil gjøre det tilgjengelig for filmskapere som trenger et sted å jobbe fra i perioder når vi ikke selv er der. Vi tenker i utgangspunktet for manusforfattere som trenger et sted å skrive fra, men er også åpne for andre forslag. Dette vil være kostnadsfritt, mot at den/de det gjelder holder det rent og pent rundt seg. Vi vil med dette bidra til økt aktivitet på huset også når vi selv ikke er til stede, fremhever Ingunn. 
 
 
Samlingssted for filmskapere
At kontoret er på Hemmingstad har sammenheng med at kultursenteret nå fokuserer på å være Haugesundsregionens samlingssted for filmskapere - både for de profesjonelle, samt unge talenter. Det at de erfarne og de med mindre år i bransjen jobber så tett sammen gir gevinst begge veier. Det har senteret allerede et eksempel på hvor Genesis film leier inn det unge talentet Fredrik Alexander Wik til profesjonelle frilansoppdrag (Fredriks talent ble oppdaget i Filmtalenter og han vant også prosjektets egen filmfestivalpris Filmfokus i 2009). 
 
Ved å tilbringe mer tid i Haugesund kommer vi også til å fokusere på å arrangere flere bransjesamlinger og andre arrangementer i området. 
 
-Dette er viktig for å samle bransjen slik at de kan bli kjent med hverandre og initiere samarbeid. Slik kunnskapsutveksling (både på samme og på tvers av erfaringsnivå) er helt i tråd med Filmkrafts visjoner om en aktiv, sterk og på sikt bærekraftig bransje, avslutter Ingunn.
 
 
Første fredag i måneden
Kontoret vil vanligvis være bemannet første fredagen i måned. Nå i mai starter vi ikke før 14.05 og det vil være stengt i juli på grunn av ferieavvikling. 
 
Det kan også forekomme andre endringer, så følg med i Eventkalenderen. Åpningsdager vil være annonsert der.
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}