Godt år for kinoen

03.02.2009
2008 ble et rekordår for SF Kino Stavanger/Sandnes.
mseyjarlekonsert
mseyjarlekonsert
 
Besøket nådde opp i hele 765.960 mot 706.497 i 2007, en oppgang på åtte prosent. Billettomsetningen gikk fra 55,6 millioner i 2007 til 64,6 millioner i fjor, en oppgang på 16,2 prosent.

Bruttoomsetningen i selskapet nådde 82,8 millioner mot 71,8 millioner i 2007.

Store kommersielle publikumssuksesser som «Mamma Mia!», «James Bond: Quantum of Solace» og «The Dark Knight», samt ikke minst de norske filmene «Mannen som elsket Yngve» og «Max Manus» var årsaken til det svært gode resultatet, melder SF Kino Stavanger/Sandnes i en pressemelding.

Hele 21 prosent av besøket i 2008 var på norske filmer mot 13 prosent i 2007.

Stort overskudd
Det regnskapsmessige overskudd før skattekostnad ble 8,4 millioner kroner mot 3 millioner i 2007, en økning på 5,4 millioner.

Resultatet for i fjor er det desidert beste i selskapets historie.
 
Kilde: Rogalands Avis 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}