Giske på Tau scene

26.06.2009
I dag klokka 15.30 møter kulturminister Trond Giske kulturlivet i Stavanger for å få innspill til neste etappe av Kulturløftet.
giske
trondgiske-scanp668062a

Kulturpolitikken var det første politikkområdet de rød-grønne regjeringspartiene ble enige om. Før forrige stortingsvalg lanserte Ap, SV og Sp det såkalte Kulturløftet, som inneholdt 15 lovnader for en ny kulturpolitikk, der det viktigste løftet var at 1 prosent av statsbudsjettet skal brukes på kultur innen 2014.

Fem år senere mener kulturminister Trond Giske at Kulturløftet er så godt som oppfylt. I forkant av den kommende valgkampen reiser han rundt om i landet for å få kultursektoren i tale som en del av prosessen med å lage en ny liste med løfter, et Kulturløftet II.

I dag klokka 15.30 er turen kommet til Stavanger og Tou Scene. Der får Giske innspill fra Per Arne Alstad (Tou Scene), Liv Runesdatter (Forum for frilansmusikere), Børre Jacobsen (STAR), Hans W. Brein (Rogaland kulturskoleråd), Elin Melberg (Bildende kunstnere Rogaland), Sjur Paulsen (Filmkraft Rogaland) og Torstein Granly (Stavanger Symfoniorkester). Etter innleggene blir det åpent for kommentarer, spørsmål og innspill fra salen. Møtet er åpent for alle.
 
Les mer i Stavanger Aftenblad
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}