Fronter konsulentmangelen

11.08.2008
Norsk Filminstitutt tar grep for å bøte på høstens problematiske konsulentsituasjon for langfilm og tv-drama.
Norsk Filminstitutt (NFI) oppretter en ekstraordinær ordning med en vurderingsgruppe som får mandat til å innstille tv-drama og langfilmsprosjekter for videre utviklingstilskudd og/eller produksjonstilskudd - for å bøte på høstens problematiske konsulentsituasjon. Dette melder NFI i en pressemelding.

Det er imidlertid kun prosjekter som er i utvikling og som tidligere har
fått tilskudd fra langfilmkonsulent Nikolaj Frobenius eller drama-og
langfilmkonsulent Ivar Køhn som kan søke innenfor denne ordningen.

Vurderingsgruppen er rekruttert internt og består av to tidligere
konsulenter; Kirsten Bryhni og Eva Færevåg. I tillegg vil gruppen
suppleres av produksjonsrådgiverne Arve Figenschow og Anne Frilseth.

Gruppen innstiller til avdelingsdirektør i henhold til vanlig praksis.Vurderingsgruppen skal primært vurdere og innstille prosjekter om videre utviklingstilskudd.

Om særlige grunner foreligger kan gruppen også innstille prosjekter for
produksjonstilskudd.

Et eventuelt positivt vedtak vil resultere i et "Letter of Intent" om
tilskudd innenfor 2009-budsjettet med forbehold om styrevedtak.

For tv-drama må innstilling og eventuelt vedtak om produksjonstilskudd
ligge innenfor budsjettrammen for tv-drama i 2008.Prosjektene vil bli vurdert ut fra de kriterier som er gjeldende i konsulentordningen.

Vurderingsgruppen vil ikke ha noen videre oppfølging av prosjektene utover søknadsbehandlingen.

Ordningen har to søknadsfrister: 1. september 2008 og 15. oktober 2008.

Den nye langfilmskonsulenten med ansvar for tv-drama, Einar Egeland, vil tiltre stillingen i oktober. Første januar 2009 regner NFI med at også den tredje langfilmkonsulenten vil være på plass.

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}