Fronter konsulentmangelen

11.08.2008
Norsk Filminstitutt tar grep for å bøte på høstens problematiske konsulentsituasjon for langfilm og tv-drama.
Norsk Filminstitutt (NFI) oppretter en ekstraordinær ordning med en vurderingsgruppe som får mandat til å innstille tv-drama og langfilmsprosjekter for videre utviklingstilskudd og/eller produksjonstilskudd - for å bøte på høstens problematiske konsulentsituasjon. Dette melder NFI i en pressemelding.

Det er imidlertid kun prosjekter som er i utvikling og som tidligere har
fått tilskudd fra langfilmkonsulent Nikolaj Frobenius eller drama-og
langfilmkonsulent Ivar Køhn som kan søke innenfor denne ordningen.

Vurderingsgruppen er rekruttert internt og består av to tidligere
konsulenter; Kirsten Bryhni og Eva Færevåg. I tillegg vil gruppen
suppleres av produksjonsrådgiverne Arve Figenschow og Anne Frilseth.

Gruppen innstiller til avdelingsdirektør i henhold til vanlig praksis.Vurderingsgruppen skal primært vurdere og innstille prosjekter om videre utviklingstilskudd.

Om særlige grunner foreligger kan gruppen også innstille prosjekter for
produksjonstilskudd.

Et eventuelt positivt vedtak vil resultere i et "Letter of Intent" om
tilskudd innenfor 2009-budsjettet med forbehold om styrevedtak.

For tv-drama må innstilling og eventuelt vedtak om produksjonstilskudd
ligge innenfor budsjettrammen for tv-drama i 2008.Prosjektene vil bli vurdert ut fra de kriterier som er gjeldende i konsulentordningen.

Vurderingsgruppen vil ikke ha noen videre oppfølging av prosjektene utover søknadsbehandlingen.

Ordningen har to søknadsfrister: 1. september 2008 og 15. oktober 2008.

Den nye langfilmskonsulenten med ansvar for tv-drama, Einar Egeland, vil tiltre stillingen i oktober. Første januar 2009 regner NFI med at også den tredje langfilmkonsulenten vil være på plass.

 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}