Fotografer søkes!

11.11.2009
Fotografer til frilansoppdrag søkes.
kamera1
kamera1
 
Fotografer søkes til mindre, tilfeldige frilansoppdrag. Filmkraft får ofte henvendelser med spørsmål om vi kan anbefale fotografer, gjerne ofte som også kan redigere. Dette gjelder som regel oppdrag som varer så kort som en time eller to. 
 
Ønsker du å stå på en liste over fotografer som vi kan sende til dem som etterspør, kan du sende mail til post@filmkraft.no . Send kontaktinfo, når du kan være ledig (dagtid/ettermiddag/kveld/helg) og andre relevante opplysninger om dine kvalifikasjoner og nivå. Studenter og elever i videregående skole kan også melde seg på denne listen.
 
Filmkraft videreformidler bare disse opplysninger til dem som henvender seg til oss og vil ikke være oppdragsgiver. Alle avtaler knyttet til oppdraget om honorar o.l. må avtales direkte med oppdragsgiver.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}