Fortløpende søknadsbehandling

06.05.2010
Hovedfristene for søknader er 1. april, 1. august og 1. desember hvert år.
Hovedfristene for søknader er 1. april, 1. august og 1. desember hvert år. Det er likevel mulig å sende inn søknader til reiser, kurs, seminarer, festivaler og andre mindre beløp som går inn under "bransjefremmende tiltak". 
 
Søknadene skal registreres i vårt søknadssystem. Foreløpig har vi ingen egen post for å registrere disse søknadene, så de skal legges inn under "Utvikling". Last opp søknaden flere ganger om nødvendig, slik at alle obligatoriske feltene i det elektroniske systemet fylles ut.
 
Send deretter en mail, gjerne med kopi av søknaden til post@filmkraft.no .
 
Søknader som er registrert og meldt inn på mail innen kl 12 fredager, vil bli behandlet påfølgende mandag. Tilbakemelding til søker skjer da innen 3 påfølgende arbeidsdager. 
 
Det er mulig å søke inntil kr 1.500,- for reiser/kurs/seminar o.l innenlands og kr 3.000 for tilsvarende formål utenlands. Oppgi om andre instanser også søkes.
 
For andre formål og ved søknadssummer som overstiger kr 10.000 kreves møte for å diskutere søknaden nærmere. Send mail til post@filmkraft.no for å avtale møte, evt kontakt rask@filmkraft.no eller paulsen@filmkraft.no direkte. 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}