Forretningsidé

12.12.2007
Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, Tv produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland.
 
Rogaland har i det siste tiåret bygd kompetanse i alle ledd som omfatter filmproduksjon, og et regionalt kraftsenter er en slik naturlig del av denne utviklingen. Flere produsenter enn noen gang arbeider med utvikling og produksjon av slike audiovisuelle produksjoner. Stavanger og Rogaland har blitt en av de siste årenes fremste bidragsytere av spillefilm i Norge utenfor Oslo.
 
Regionen vår er rik på talenter. En rekke personer fra Rogaland har utmerket seg innenfor regi, skuespill, musikk, manus og andre fagfunksjoner innen film. Dette både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Det sterke teatermiljøet i regionen har fostret en rekke fremtredende skuespillere. I tillegg har en aktiv satsning på barne- og ungdomsteater i Stavanger skapt en yngleplass for en rekke talentfulle skuespillere. Filmkraft jobber tett med teatrene for å bidra til ytterligere utvikling av talent fra teatrene i regionen.
 
Også andre institusjoner rettet mot rekruttering av ungdom og skole har vist seg å være svært effektive grunnleggere av tidlig interesse og kompetanseutvikling hos talentene. Filmkraft har samarbeid med slike institusjoner for å ta vare på de unges filminteresse og å videreutvikle denne. Dette gjelder både på høyere utdannelsesnivået, såvel som videregående skolenivået.
 
Rogaland blir beskrevet som et Norge i miniatyr. Fjell, hav, fjord, snø, sandstrender, vidder, slettelandskap, historiske bygninger. Fylket har blant annet noen av landets mest synlige tegn på vikingtiden. Alt ligger innen en times kjøretur fra internasjonal lufthavn og Stavanger. Filmkraft legger til rette for at Rogaland skal bli brukt aktivt som filmlocation gjennom Filmkraft Location.
 
Den norske Filmfestivalen har funnet sted i Haugesund i 40 år. Denne internasjonale festivalen trekker publikum og bransje fra hele verden og er i dag sett på som Norges viktigste møteplass for film og bransje. Filmkraft er sterkt tilstede på denne festivalen for å promotere regionen og bransjen samt for å dra lærdom som så distribueres videre gjennom kompetansehevende tiltak. 
 
Det privat-eide investeringsselskapet Filmstory ble stiftet i 2003 med hensikt å bidra til å løfte lokal og regional film finansielt. Erfaringene har vært meget positive og denne type engasjement kommer til å utvides i årene fremover. Filmkraft skal også fungere som et filmfond gjennom Filmkraft Invest. 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}