For produsenter

20.04.2010
Vestnorsk filmsenter og NFI arrangerer kurs for produsenter og produksjonsledere.
vestnf logo
vestnf logo
 
Vestnorsk filmsenter presenterer
KURS FOR PRODUSENTER/ PRODUKSJONSLEDERE FOR KORT- OG DOKUMENTARFILM
et samarbeid mellom Norsk filminstitutt og Vestnorsk filmsenter

Fredag 29. april og lørdag 30.april
Sted: Dokumentarfilmfestivalen i Volda


Kurset vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap i utarbeidelse av utviklings- og produksjonssøknader, med hovedvekt på kort- og dokumentarfilm, herunder kalkyle, finansieringsplan, dokumentasjon av egenkapital, likviditetsplan, fremdriftsplan, kontraktsinngåelser, rettighetsklarering/musikkrapportering, overenskomster, tilskuddsordninger. Det vil også bli gitt en innføring i produsentrollen og ansvarsfordeling mellom produsent og produksjonsleder.
 

Målgruppe: Filmarbeidere som enten jobber som produksjonsledere/produsenter/koordinatorer eller har ambisjoner om å jobbe profesjonelt innen disse feltene.
 

Kursleder: Elin Sander, produsent og daglig leder Agitator as. Elin Sander har utdannelse fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Volda, og har jobbet i NRK Hordaland og Alligator Film, før hun i 1999 ble produsent og daglig leder i Agitator as. Hun har blant annet produsert kortfilmene Ein Kvit Sommerfugl, Blå Java, Pepper, Nightcap, Strong Hold, Lykke til pappa, dokumentarfilmene ”5 minutter om små ting” (10 x 5 min), tv-serien ”Kulturell uorden” (6 x 28 minutter) og kinodokumentarene ”Gunnar Goes Comfortable (2003) og ”Mann kvinne kaffe” (2007). Flere av filmene har deltatt på nasjonale og internasjonale filmfestivaler, og vunnet en rekke priser. I 2005 var hun festivalsjef for Nordisk Panorama i Bergen, og vil også være det i 2010. Hun er også aktuell med kinodokumentaren Gunnar goes god (2010)
 

Krav til deg:       En søknad med kort CV og begrunnelse må sendes Irene Aamaas Myklebust på irene@vestnorskfilm.no.
Søknadsfrist:     Fredag 23. april                                          
Egenandel:         Kr. 350,-

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Irene: Tlf 95 15 10 59
Trenger du overnatting, ta kontakt med Hanna Haug Røset: sosial@dokfilm.no 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}