For produsenter

20.04.2010
Vestnorsk filmsenter og NFI arrangerer kurs for produsenter og produksjonsledere.
vestnf logo
vestnf logo
 
Vestnorsk filmsenter presenterer
KURS FOR PRODUSENTER/ PRODUKSJONSLEDERE FOR KORT- OG DOKUMENTARFILM
et samarbeid mellom Norsk filminstitutt og Vestnorsk filmsenter

Fredag 29. april og lørdag 30.april
Sted: Dokumentarfilmfestivalen i Volda


Kurset vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap i utarbeidelse av utviklings- og produksjonssøknader, med hovedvekt på kort- og dokumentarfilm, herunder kalkyle, finansieringsplan, dokumentasjon av egenkapital, likviditetsplan, fremdriftsplan, kontraktsinngåelser, rettighetsklarering/musikkrapportering, overenskomster, tilskuddsordninger. Det vil også bli gitt en innføring i produsentrollen og ansvarsfordeling mellom produsent og produksjonsleder.
 

Målgruppe: Filmarbeidere som enten jobber som produksjonsledere/produsenter/koordinatorer eller har ambisjoner om å jobbe profesjonelt innen disse feltene.
 

Kursleder: Elin Sander, produsent og daglig leder Agitator as. Elin Sander har utdannelse fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Volda, og har jobbet i NRK Hordaland og Alligator Film, før hun i 1999 ble produsent og daglig leder i Agitator as. Hun har blant annet produsert kortfilmene Ein Kvit Sommerfugl, Blå Java, Pepper, Nightcap, Strong Hold, Lykke til pappa, dokumentarfilmene ”5 minutter om små ting” (10 x 5 min), tv-serien ”Kulturell uorden” (6 x 28 minutter) og kinodokumentarene ”Gunnar Goes Comfortable (2003) og ”Mann kvinne kaffe” (2007). Flere av filmene har deltatt på nasjonale og internasjonale filmfestivaler, og vunnet en rekke priser. I 2005 var hun festivalsjef for Nordisk Panorama i Bergen, og vil også være det i 2010. Hun er også aktuell med kinodokumentaren Gunnar goes god (2010)
 

Krav til deg:       En søknad med kort CV og begrunnelse må sendes Irene Aamaas Myklebust på irene@vestnorskfilm.no.
Søknadsfrist:     Fredag 23. april                                          
Egenandel:         Kr. 350,-

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Irene: Tlf 95 15 10 59
Trenger du overnatting, ta kontakt med Hanna Haug Røset: sosial@dokfilm.no 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}