Flere kvinner i film

14.01.2010
Kvinneandelen i norsk film skal økes betraktelig de neste par årene, i følge en helt fersk rapport.
bransjeradetrapport-2

bransjeradetrapport-1

 

Statsråd Anniken Huitfeldt mottok onsdag forslag om tiltak for å motvirke den skjeve kjønnsbalansen innenfor norsk filmbransje. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Bransjerådet for film.

 

- Jeg er glad for at en samlet bransje selv har tatt initiativ til å utarbeide tiltak for å bedre kjønnsbalansen i norsk film. Politisk er det mulig å vedta mer likestilling i filmproduksjon, og nå skal vi se på forslagene til virkemidler som bransjen selv har foresl����tt. I filmmeldingen gikk departementet inn for at det innføres ytterligere kvotering hvis ikke målet om minst 40 prosent kvinner og menn blir nådd innen utgangen av 2010, sa kulturminister Huitfeldt da hun mottok rapporten fra Bransjerådet.

 

Rapporten er tilgjengelig her

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}