Filmstipend

02.04.2009
For å bidra til utvikling av den lokale filmnæringen har Stavanger kommune opprettet et stipend for utvikling av filmmanus til spillefilm eller fjernsynsserie.
stavangerkommune
stavangerkommune

Det tildeles årlig ett stipend på kr 50 000.

Stipendet tildeles personer tilknyttet Stavanger gjennom sitt virke eller bosted eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavangerregionen hva angår tema og innhold. For å komme i betraktning til stipendet må søkeren dokumentere sin faglige kompetanse gjennom utdanning og tidligere realiserte prosjekter
 
Hvem kan søke?
* Profesjonelle filmarbeidere som vil utvikle manus til spillefilm eller fjernsyndrama/serier.
* Stipendet tildeles personer tilknyttet Stavanger gjennom sitt virke eller bosted eller til et prosjekt som er tenkt produsert i regionen.

Utvelgelse
* En komité bestående av tre kvalifiserte personer som er oppnevnt av Stavanger  kommune (inkl. kulturavdelingens representant), velger på bakgrunn av mottatte søknader ut stipendmottakeren. Kulturavdelingens representant er komitéens sekretær.
* Søknadens innhold og saksbehandlingen er konfidensiell, og det gis ikke begrunnelse for avslag.
* Ved stipendkomiteens vurdering av de innkomne søknader vil det bli tatt hensyn til prosjektets innhold, muligheten for å få prosjektet realisert, søkerens kvalifikasjoner og muligheter for å gjennomføre prosjektet.
 
Rapportering
Inntil prosjektet er avsluttet, skal stipendkomiteen ved hvert årsskifte ha en kort rapport om bruken av stipendet. Ved avslutningen av stipendperioden skal stipendkomiteen ha en sluttrapport om arbeidet. Dersom det utvalgt prosjekt blir realisert skal det i filmen opplyses om at manusforfatter har mottatt stipend fra Stavanger kommune.

Stipendet må brukes etter forutsetningene og til det prosjektet det er søkt om midler til. Dersom stipendet ikke kan brukes etter forutsetningene, skal det returneres. Dersom det skjer endringer i prosjektets karakter eller i mulighetene for videre fremdrift, må det søkes stipendkomiteen om at endringene kan godtas innenfor det tildelte stipendets ramme. Hvis det ikke søkes, eller hvis søknaden ikke innvilges, må hele eller deler av stipendet returneres.
 
VEILEDNING TIL SØKERE TIL STIPEND TIL MANUSUTVIKLING FOR FILM.

 Det blir ikke laget fortrykte søknadsskjemaer, søkeren står derfor fritt til å utforme sin egen søknad. Søknaden må imidlertid inneholde:
 
- Søkerens navn, adresse, telefon, e-postadresse, personnummer, bankkonto og skattekommune.
- Prosjektets navn/arbeidstittel.
 
Forslag til disposijon og kriterier  som stipendkomiteen vil legge til grunn for sin vurdering av søknaden:

- Søkerens kvalifikasjoner: Utdannelse, yrkeserfaring og andre relevante kvalifikasjoner.
- Oversikt over tidligere realiserte prosjekter
- Faglig referanse (en eller flere personer som kjenner deg og ditt arbeid).
- Selve beskrivelsen av prosjektet.
- Hvor langt du er kommet med prosjektet og hvor mye som gjenstår.
- Målgrupper.
- Tidsplan.
- Stipendets betydning for realisering av prosjektet: Gjør rede for din mulighet til å utvikle og fullføre prosjektet. Er det aktuelt å reise, bør du kort fortelle hva du kan skaffe deg av bakgrunnsstoff, konkrete opplysninger etc.
- Begrunnelse for hvorfor prosjektet bør få støtte.
- Vedlegg: vedlegg bør reduseres til et minimum. Stipendkomiteen vil ikke ha tilsendt halvferdige manus eller utkast.
 - Søknaden bør ikke overskride fire sider totalt (eksklusiv vedlegg).
 
Vi forbeholder oss retten til å få alle opplysningene verifisert.

Søknadsfrist: 1. mai, 2009
Saksbehandler: Anne Grete Gitlesen, tlf 51 50 78 23, agitlese@stavanger.kommune.no
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}