Filmrekrutteringsstipend

05.02.2010
NFI lyser ut tre stipend til filmrekruttering for profesjonelle regissører.
nfi logo kvadrat liten
nfi
 

FILMREKRUTTERINGSSTIPEND Våren 2010

Det skal våren 2010 deles ut inntil 3 filmrekrutteringsstipend á kr 50.000. Ved tildeling vil Norsk filminstitutt prioritere profesjonelle regissører som ønsker å hospitere på en langfilmsproduksjon innenfor regifaget. I tillegg kan søknader fra profesjonelle filmarbeidere om hospitering i andre fagfunksjoner bli vurdert.

Søknaden må innholde navn, adresse, CV og en faglig begrunnelse. Det må vedlegges (intensjons)avtale med regissør og produsent. Når det gjelder andre fagfunksjoner må en (intensjons)avtale både fra ansvarlig fagperson og produsent vedlegges.

I henhold til Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak § 2. overordnede formål - skal tilskuddene over tid bidra til å oppnå målet om likestilling i filmbransjen. 

Det benyttes ikke søknadsskjema.

Send søknaden på E-POST

eller

Norsk filminstitutt
Postboks 482 Sentrum
0105 Oslo

Merk søknaden: Filmrekrutteringsstipend 2010

Søknadsfrist: 2. mars 2010

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}