FILMMANUSSTIPEND

15.03.2013
Stavanger Kommune lyser ut kulturstipender
stipend
Stavanger Kommune lyser ut kulturstipender

Filmmanusstipendet skal bidra til utvikling av filmmanus til spillefilmer og fjernsynsserier, med mål om å styrke den lokale filmnæringen.

Les mer om stipendordningene her - Kulturstipend i Stavanger Kommune

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}