Filmkveld

15.10.2008
Stavanger2008 har gleden av å kunne invitere til visning og presentasjon av filmene som er produsert i gjennom Kulturhovedstadsåret.
plis
plis 
Stavanger2008 har gleden av å kunne invitere samarbeidspartnere, eiere,
filmmiljøet i Rogaland, presse og studenter til visning og presentasjon av
filmene som er produsert i gjennom Kulturhovedstadsåret. Det vil bli vist
utdrag fra de ulike filmene med bl.a. Johan Harstad, Kristoffer Joner,
Sydvest Film, Piraya Film m.fl. Den som skal lose oss gjennom kvelden er
Sjur Paulsen, leder av Filmkraft Rogaland.

Sted:   Kino1, Stavanger, Sal 5
Dato:   29.10.08
Tid:    19.00-21.30

Påmelding til ellen.walvik@stavanger2008.no innen den 24.10.08

Velkommen!
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}