Filmkraft på KinoKino

16.11.2009
Filmkraft holder seminar den 25. november på KinoKino i Sandnes.
fklogo
fklogo
 
Møt Filmkraft på KinoKino 25. november kl 19.
 
Antall søknader til filmproduksjoner i regionen har gjennom de siste årene vært sterkt økende. Kun søknader av høy kvalitet har mulighet til å slippe gjennom nåløyet hos Filmkraft. Den 25. november vil Filmkraft holde et seminar for å gjennomgå hva vi vektlegger, og hvilke forventninger vi har til en god søknad. 
 
Filmkraft er i likhet med resten av filmbransjen i en rivende utvikling. På seminaret vil vi fortelle om hvilke satsningsområder som vi jobber i forhold til og om hvilken retninger man ønsker å jobbe mot fremover. De ansatte vil også presentere seg selv og fortelle om sine ansvarsområder, slik at man vet hvem man skal kontakte i ulike anledninger.
 
Neste mulighet til å søke midler fra Filmkraft er 1. desember. Søknadene skal leveres elektronisk og det skal snart innføres en nytt innleveringssystem. Filmkraft gir et første inntblikk i hvordan det nye systemet kommer til å fungere på dette seminaret.
 
Det vil åpnes for spørsmål og innspill til ros og ris fra salen.
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}