Filmkraft på KinoKino

16.11.2009
Filmkraft holder seminar den 25. november på KinoKino i Sandnes.
fklogo
fklogo
 
Møt Filmkraft på KinoKino 25. november kl 19.
 
Antall søknader til filmproduksjoner i regionen har gjennom de siste årene vært sterkt økende. Kun søknader av høy kvalitet har mulighet til å slippe gjennom nåløyet hos Filmkraft. Den 25. november vil Filmkraft holde et seminar for å gjennomgå hva vi vektlegger, og hvilke forventninger vi har til en god søknad. 
 
Filmkraft er i likhet med resten av filmbransjen i en rivende utvikling. På seminaret vil vi fortelle om hvilke satsningsområder som vi jobber i forhold til og om hvilken retninger man ønsker å jobbe mot fremover. De ansatte vil også presentere seg selv og fortelle om sine ansvarsområder, slik at man vet hvem man skal kontakte i ulike anledninger.
 
Neste mulighet til å søke midler fra Filmkraft er 1. desember. Søknadene skal leveres elektronisk og det skal snart innføres en nytt innleveringssystem. Filmkraft gir et første inntblikk i hvordan det nye systemet kommer til å fungere på dette seminaret.
 
Det vil åpnes for spørsmål og innspill til ros og ris fra salen.
 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}