Filmkraft oppsummerer

29.12.2009
Staben på Filmkraft ser tilbake på året som gikk og mot året som kommer.
farvel 2009 norsk
farvel 2009 norsk
 

Øyvind Hollo-Klausen

“Som å bli født på ny”
 
yvind2Jeg har jo ikke vært her hele året, men tiden siden jeg begynte for fullt i august har dagene vært innholdsrike og utfordrende. Jeg har blitt bedre kjent med alle de fantastiske menneskene i Filmkraft, og kommet godt i gang med oppgavene som skal løses fremover. 
Det store høydepunktet for min del var når jeg presenterte Filmkraft foran 700 mennesker på Cartoon Forum. For mange er dette sikkert helt dagligdags, men for meg var det en barriere som måtte brytes. Det var for meg rett og slett som å bli født på ny.. 
Jeg håper og tror at vi i 2010 kommer et steg videre i forhold til å realisere flere større prosjekter i regionen, både lokale og eksterne, og at disse prosjektene vil gi arbeid og erfaring til stadig flere lokale filmarbeidere. Jeg vil gjøre mitt beste for å bidra i denne prosessen. 
Kort oppsummert har det for meg vært et år med mye positiv energi. Jeg blir mer og mer glad i Stavanger og menneskene her, og den kollektive viljen til å bygge noe varig.
 
 
Leikny Lunde Marthinsen
 
“En hvirvelvind av inntrykk”
 
leikny2Det har vært full fart siden jeg begynte i Filmkraft i slutten av september. Veldig travelt, men også veldig kjekt. 
Høydepunktet tror jeg må bli Haugesund under filmfestivalen. Jeg var nedom og hilste på mine kommende kollegaer og hadde en super helg. Jeg fikk med meg åpningen av filmfestivalen og ikke minst åpningsfilmen. Jeg ble sterkt grepet av Upperdog (om en kan bruke den litt “gammeldagse” termen). En kjempefilm!
 
Ellers har jeg en hvirvelvind av inntrykk siden mitt inntog i Filmkraft. Jeg har møtt så mange hyggelige folk og ikke minst er jeg kjempeglad for de kjekke kollegaene mine. Tror det er folkene som har gjort mest inntrykk.
I 2010 skal vi i Filmkraft i gang med nytt regnskapssystem, og vi forsetter arbeidet mot nye nettsider og nytt søknadssystem. Satser på at begge deler er på plass i 2010!!
 
 

Kirsten Bonnén Rask

“Et mangfold med kvalitet”
 
kirsten2Året har vært hektisk - full fart frem på alle fronter, men også sjovt og inspirerende. Det beste har vært de daglige opplevelser av talent, gode historier og kreativitet.
Det er ingen tvil at både Filmkraft og Stavanger-miljøet er i rivende utvikling. Nå er tiden inne for at arbeidet og innsatsen i Filmkraft og bransjen også begynner å bli synlig i resten av Norge. Nå begynner den ene film etter den anden å bli ferdig. Film med store og små budsjetter, dokumentar og fiksjon, lange og korte - med andre ord et mangfold, men et mangfold med kvalitet.
 
 

Ingunn Sjøen Myklevoll

 
“Mye samhold i bransjen i vår region”
 
  2009 har vært et hektisk år. Et år hvor vi i Filmkraft har tatt noen viktige beslutninger for den videre utviklingen av selskapet og slik også av bransjen i regionen. Aktiviteten er høy og det er mye som skal følges opp og videreutvikles. På grunnlag av dette har vi utvidet med flere i staben. Det har vært et viktig trekk, og helt nødvendig på grunnlag av den strategi som er lagt av Filmkraft for regionen.
 
ingunn2For meg personlig har dette året representert en svært lærerik tid. Det har vært et år hvor jeg har blitt bedre kjent med meg selv og hvordan jeg på best mulig måte kan bruke meg selv som arbeidsressurs uten å ta det for langt. Samtidig har det gått opp for meg hvor utrolig glad jeg er i den bransjen og de menneskene vi jobber for. Hjertet mitt er solid plantet i det regionale filmmiljøet og heldigvis etter hvert også bena. Det har til tider vært vel mye sjonglering av prosjekter i Filmkrafts oppstartsfase. Vi er nå i ferd med å lande og bygge fra mer solid grunn. Det er godt.  
 
Høydepunktene i 2009 har vært mange. Det startet med Jernangerpremiere på TIFF i januar, hvor Pål Jackmans regionalt finansierte film stakk av med publikumsprisen. Under kortfilmfestivalen i Grimstad imponerte Sui Bala og Stian Einar Forgaard med hederlige omtaler for sine kortfilmer, henholdsvis Løshunder og Ekornet. Begge filmene har både før og senere høstet flere priser. Det unge talentet Fredrik Hanas kortfilm Bangkok Stavanger briljerte også med sin tilstedeværelse under festivalen og ble etter visning grunnlag for debatt for sitt noe kontroversielle innhold. Det er kult. 
Videre vil jeg nevne Rottenetter premieren. Dessverre levde ikke visningen under Den norske filmfestivalen i Haugesund opp til forventningene grunnet lydproblemer, men på Sølvberget innfridde Arild Ommundsen på nytt med sin filmkunst. Ellers har innspilling av tv-serien Buzz-Aldrin og spillefilmen NOKAS preget høsthalvåret i Stavanger. Det har vært spennende å følge med i prosessene og vi gleder oss til å se resultatene. Jeg må også nevne Jakob Rørvig og hans Scratch som har blitt vist til stor begeistring blant publikum i Sandnes, Oslo og London. Til slutt vil jeg trekke frem Piraya som kontinuerlig går inn for sine prosjekter med hud og hår og i tillegg til en rekke priser og hederlige omtaler på diverse festivaler har klart å få filmen ”Russian lessons” tatt ut til Sundance i 2010. Gratulerer!! Vi er stolte av å ha dere i vår region. Lista over personlige og prosjektrelaterte suksesser kunne blitt veldig mye lenger enn dette. Året som har gått har høstet rikt. Men jeg velger å stoppe her å går over til litt andre typer høydepunkter. 
 
Kinokino åpningen i Sandnes i september markerer seg som et av årets høydepunkt, med de muligheter huset åpner for regionens filmbransje. Videre må nevnes den ekstra millionen Filmkraft fikk tildelt til Filmsenterdrift i 2009, gjennom regjeringens ekstrabevilgning på 10 millioner kroner til norske filmsentre. Og at stortingspolitiker Eirin Sundt (Ap) i denne sammenheng uttalte at Rogaland har et unikt filmmiljø med stor kompetanse på absolutt alle felter. Når i tillegg godt etablerte og erfarne produksjonsselskap til stadighet retter blikket vestover fordi vi har det ”mest kompetente miljøet for filmproduksjon utenfor Oslo” (utalt av Motlys i 2009) har vi virkelig gode grunner til å være stolte av det arbeidet vi gjør her i regionen. Bra jobba alle!!
Men høydepunkter er ikke bare når regionens filmer vinner priser, får hederlig omtale eller har premierer. Ei heller kun når nye suksessfulle tiltak settes i gang eller når vi får ros for den aktiviteten som finner sted i regionen vår. I Filmkraft opplever vi stadig høydepunkter i hverdagen. Som når nye talenter plutselig dukker opp og vil presentere seg selv og vise oss filmene sine. Eller når filmer vi har bidratt i utviklingen til får tv-avtaler eller NFI støtte og når filmskapere fra Rogaland får stipender for å utvikle sine talent. Eller når dere finner hverandre under bransjetilstelninger og nye produktive samarbeid blomstrer. Vi er her og deler gleden med dere. 
 
I tillegg til det ovenfornevnte er også et av høstens høydepunkter utvidelsen av Filmkrafts stab. Vi er nå et unikt sammensatt team av veldig forskjellige mennesker med høy kompetanse på våre respektive felt. Dette har allerede satt et tydelig preg på det arbeidet vi gjør, og vi kan nå garantere et høyere aktivitetsnivå samt ytterligere kvalitet på det vi leverer. Det er en god følelse og viktig for den videre progresjonen for bransjen i Rogaland. 
  Et av de viktigste og fineste inntrykkene jeg sitter igjen med etter 2009 er at det er mye samhold i bransjen vår her i Rogaland. Dette er noe jeg vet er en utfordring mange steder, både innen filmproduksjon og i andre kulturbaserte næringer. Mulig mitt syn er en smule påvirket av den posisjonen jeg sitter i, men det har blitt tydeligere for meg at bransjen her ser verdien og mulighetene i gode samarbeid og sunn konkurranse. Vi er heldige som har kommet hit. Dette skal vi ta vare på.
Jeg gikk i høst fra å være Filmkrafts administrative koordinator, til å ta over ansvaret for drift av selskapets sentervirksomhet under tittelen Filmsenterkonsulent. Dette betyr at jeg nå jobber mer operativt med ansvar for egne områder og gjennomføring av prosjekter, heller enn å følge opp om andres. Det er utrolig spennende, og jeg ser spesielt fram til å sørge for tett oppfølging av det profesjonelle miljøet gjennom en rekke bransjefremmende tiltak.   
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}