FILMKRAFT INVEST

19.08.2013
Investering i nye produksjoner
fi
INVESTERING I NYE PRODUKSJONER?

I styremøte den 11. april 2013 besluttet Filmkraft Invest å starte forhandlinger om investering i følgende prosjekter:

Gåten Ragnarok - Fantefilm Fiksjon
Pionér - Friland produksjon
Bølgen - Fantefilm Fiksjon

I styremøte den 17. august 2013 ble følgende resultat av forhandlingene fremlagt som orienteringssak:

Gåten Ragnarok - Fantefilm Fiksjon, investering fra regionale matchemidler, kr 700.000,-
Pionér - Friland produksjon, investering fra regionale matchemidler, kr 250.000,-
Bølgen - Fantefilm Fiksjon, investering fra regionalemidler, kr 2.000.000,-
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}