FILMKONSULENT

05.08.2013
Filmkonsulent søkes til Filmkraft Rogaland
filmkonsulent
Filmkonsulent søkes til Filmkraft Rogaland

Konsulenten skal vurdere, prioritere og følge opp søknader innenfor områdene Kortfilm og dokumentarfilm samt bidra til den filmfaglige kompetansebyggingen i Rogaland.

Arbeidsoppgaver
• foreta kunstneriske og produksjonsmessige vurderinger av søknader, prioritere og anbefale disse for tilskudd i samarbeid med produksjonsrådgiver.
• Ha en god kontakt med det regionale produksjonsmiljøet, og være orientert om utviklingen i den nasjonale og internasjonale audiovisuelle bransjen.
• bidra til den filmfaglige kompetansebyggingen i rogaland.
• bidra til utvikling og gjennomføring av filmkraft rogalands strategiske målsettinger og tiltaksplaner.
• rådgivende rolle vedrørende søknader om støtte eller investering i datterselskapet filmkraft invest as.

Se stillingsannonse på FINN.no - Stillingsannonse FINN.no

Se stillingsannonse i RUSHPRINT Stillingsannonse RUSHPRINT

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}