Filmfokus i DKS

30.11.2009
Fristen for å søke prosjekter innen Den kulturelle skolesekken er 15. desember.
ingunn dks liten
ingunn dks medium
 

Filmfokus i Den Kulturelle Skolesekken

I forbindelse med at fristen for å søke prosjekter inn i den kulturelle skolesekken (DKS) for neste skoleår nærmer seg, har jeg vært å snakket med Ingunn Myklevoll Sjøen. Hun er ansatt som filmsenterkonsulent ved Filmkraft Rogaland. Som en del av denne stillingen jobber hun med film i Den kulturelle skolesekken i Rogaland fylkeskommune.
 
 
Oppfordres til å søke
Sjøen oppfordrer filmskapere i regionen til å søke prosjekter inn i DKS. Neste skoleår skal det nemlig fokuseres på et utvidet filmtilbud i  DKS, Rogaland. Det vil fremdeles bli tilbudt en bredde av produksjoner innen andre kulturuttrykk, men det jobbes nå aktivt med å utvikle og øke filmdelen i sekken. Sjøen oppfordrer derfor de som har en idé til et filmrelatert prosjekt om å søke.
 
-Det vil fra neste år være plass til flere filmprosjekter. Vi har noen prosjekter i årets skolesekk som er veldig gode. Disse vil også bli vurdert tatt videre, men da i konkurranse med nye prosjekter som søkes inn. 
 
Gleder seg
Sjøen er en av to produsenter på området film i DKS. Hun har ansvar for film generelt, mens Ine Marit Torsvik Bertelsen er ansvarlig for animasjon, spill og kunstfilm. Sjøen ser frem til å jobbe mot et bredere tilbud innen film i DKS i tiden framover. I tråd med departementets føringer kommer hun til å legge vekt på å kunne tilby produksjoner som utvikler barna både som filmkonsumenter og -produsenter. 
 
-Vi har fått økt stillingen min i DKS og jeg har nå kapasitet til å sammen med Ine ta på meg det arbeidet det innebærer å øke filmtilbudet. Jeg gleder meg til å ta fatt på utviklingen av et bredere filmtilbud i DKS.
 
Søknadsfrist: 15. desember 2009
Den 15. desember er det siste frist for å søke prosjekter inn i den kulturelle skolesekken for skoleåret 2010/11.
 
Man kan søke om turne for skolevisninger, kinovisninger, workshops, og andre prosjekter som kan gi barn og unge kjennskap til og økt kunnskap innenfor filmmediet. Man kan ikke søke direkte støtte til produksjon av filmprosjekter, men blir man tildelt turne for sin produksjon vil man få tilgang til et begrenset antall forarbeidstimer og kreative produsenttjenester for å forberede produksjonen til presentasjon i DKS. 
 
Du kan søke ved å gå inn på nettsidene til Den kulturelle skolesekken - Rogaland, ved å trykke her.. De som søker vil få svar mot midten av februar.
 
Sjøen anbefaler de som vurderer å søke om å ta kontakt med henne for en prat om prosjektet før de søker, selv om dette ikke er et krav.
 
-Vi tar ingen avgjørelser før vi har sett alle søknadene, avslutter hun. 
 
 

FAKTA OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Den kulturelle skolesekken jobber for å gi barn og unge i grunnskolen  og videregående opplæring et profesjonelt kunst- og kulturtilbud, få tilgang til og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk.
 
Hovedmålet til den kulturelle skolesekken innenfor film er:
 
-å sikre barn og unges tilgang på gode film- og spillopplevelser, med bredde og mangfold i uttrykk. 
 
-å bidra til en kompetanseheving av filmformidlingen (i skole og fritid). 
 
-å gi barn og unge en mulighet til økt filmforståelse og egen produksjon av film.
 
-å styrke koordineringen gjennom virkemiddelapparatet.
 
 
For mer informasjon se:
 
 
Tekst og bilde av Sophie Schönfeldt Karlsen, som var utplassert hos Filmkraft. Til daglig går Sophie på Film og Media på Solborg Folkehøyskole.
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}