Filmfaglig direktør

14.08.2008
Nordnorsk Filmsenter AS (NNFS) er inne i ei positiv utvikling med økt aktivitet og søker etter filmfaglig direktør med tiltredelse snarest. Stillingen er ei 3-årig åremålstilling med mulighet for forlengelse, skriver NNFS.
Direktøren er daglig leder for Nordnorsk Filmsenter AS og har det overordnede ansvaret for den filmfaglige og organisatoriske virksomheten i organisasjonen.

Den filmfaglige direktøren skal også gjøre totalvurderingen av søknader om tilskudd fra produksjonsfondet.

Det tillegges også stillingen å veilede de produsenter som søker støtte, og direktøren skal ha en aktiv rolle når det gjelder oppfølging av de prosjekter som mottar støtte. Den filmfaglige direktøren har gjennom nødvendige utviklingsprosjekter også ansvar for den filmfaglige kompetanseoppbyggingen i Nord-Norge.

Søknadsfrist er 31.august 2008 og med tiltredelse snarest.

Vil du være med på å videreføre den positive utviklinga i NNFS kan du få flere opplysninger hos styreleder Kjell-Are Johansen på mobilnr: 992 36 700
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}