FilmCamp vil pusse opp

11.05.2009
FilmCamp ønsker å heve kvaliteten i egen leir.
FilmCamp AS i Holmen leir i Målselv, som ledes av harstadværingen Svein Andersen og tidligere festspillprodusent Kjetil Jensberg, har søkt Kultur- og kirkedepartementet om å 2,9 millioner kroner i såkalte infrastrukturmidler.

– FilmCamp har samarbeid, og intensjoner om samarbeid med blant annet Norsk Filmutvikling, flere høgskoler i regionen og Universitetet i Nord-Norge, samt flere videregående skoler. Mangelen på utstyr er e begrensende faktor. Vi har derfor et behov for å oppgradere studio og bedre øvrig arbeids- og oppholdsfasiliteter i forbindelse med filmproduksjoner, skriver direktør Kjetil Jensberg i søknaden.

– Vi ønsker også å legge et grunnlag for at FilmCamp skal kunne være en aktør innen bransjeutvikling og en tung og viktig samarbeidspart for regionale og nasjonale utdanningsinstitusjoner som ønsker å legge deler av undervisningen til FilmCamp, i nærkontakt med de produksjonene og den kompetansen som virker og samles her, skriver han videre.
 
Les hele saken i Harstad Tidenen
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}