FilmCamp vil pusse opp

11.05.2009
FilmCamp ønsker å heve kvaliteten i egen leir.
FilmCamp AS i Holmen leir i Målselv, som ledes av harstadværingen Svein Andersen og tidligere festspillprodusent Kjetil Jensberg, har søkt Kultur- og kirkedepartementet om å 2,9 millioner kroner i såkalte infrastrukturmidler.

– FilmCamp har samarbeid, og intensjoner om samarbeid med blant annet Norsk Filmutvikling, flere høgskoler i regionen og Universitetet i Nord-Norge, samt flere videregående skoler. Mangelen på utstyr er e begrensende faktor. Vi har derfor et behov for å oppgradere studio og bedre øvrig arbeids- og oppholdsfasiliteter i forbindelse med filmproduksjoner, skriver direktør Kjetil Jensberg i søknaden.

– Vi ønsker også å legge et grunnlag for at FilmCamp skal kunne være en aktør innen bransjeutvikling og en tung og viktig samarbeidspart for regionale og nasjonale utdanningsinstitusjoner som ønsker å legge deler av undervisningen til FilmCamp, i nærkontakt med de produksjonene og den kompetansen som virker og samles her, skriver han videre.
 
Les hele saken i Harstad Tidenen
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}