Filmarvdagen

30.10.2009
Unescos Filmarvdag ble markert flere steder i landet i uken som gikk.
unesco-logo liten
logo2 norsk
SÅBAR KULTURARV
Unescos Filmarvdag ble markert flere steder tidligere i uken. I Bergen ble stumfilmen “Bergenstoget plyndret i natt” fra 1928 vist som friluftskino på jernbanestasjonen i regi av BIFF og Norsk Filminstitutt. Nasjonalbiblioteket i Oslo viste “Markens Grøde”.
 
I 2005 etablerte Unesco Filmarvdagen den 27. oktober for å skape fokus rundt betydningen audiovisuelle dokumenter har for vår felles kulturarv. I følge Vigdis Lian, tidligere direktør på NFI og nå leder for Unesco kommisjonen, skal denne dagen sikre at verdensamfunnet er oppmerksom på den sårbare situasjonen denne arven kan befinne seg i. Lagring og oppbevaring kan medvirke til rask nedbryting av mediene, noe som er veldig tydelig nå med overgangen fra analog til digital filmproduksjon. 
 
-Analog film, gitt riktig oppbevaring(luftfuktighet og temperatur), har allerede hatt hundreårs levetid, og vil sikkert ha 100 år -og vel så det -  til, sier Lian.
 
Hun mener at myndigheter, arkiver, museer og bibioteker må ta på alvor betydningen av den moderne kulturarven.
 
-Disse mediene speiler det 20. og 21. århundre - vår nære fortid, understreker Lian.
 
 
vigdis lian litenGULLPERIODER
I følge Lian har alle land sine gullperioder i filmproduksjonen og hun mener at det er viktig å huske at dagens filmer er morgendagens historie. 
 
-Derfor må vi også vise noe fantasi, og hente frem film som speiler de ulike perioder og sjangre. Stumfilm fremført med musikk kan være en stor opplevelse, men filmhistorien stopper ikke i 1929, da vi fikk overgangen til lydfilmen.
 
 
BARN AV TEKNOLOGI
-Filmspråket er på mange vis et barn av teknologien, forteller Lian. 
 
-Fortellergrepene i en historie har ikke endret seg så mye som muligheten til å fortelle den med stadig mer avansert teknologi.
 
Lian trekker frem at film som er produsert og distribuert digitalt krever helt andre ressurser, og annen årvåkenhet i det de stadig må kopieres til nye visningsformater.
 
-På den andre siden gjør ny teknologi det enklere og billigere å fortelle i bilder, det er enklere og billigere å distribuere til et stort publikum. Slik får filmen en stadig større plass som kunst og kulturuttrykk, i stadig flere parallelle medier. Vi må bare være oss bevisst på at også disse må tas vare på til beste for kommende generasjoner, sier Lian.
 
 
 
 

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}