Film som business

24.12.2009
Innovasjon Norge inviterer til seminar om hvordan lage business av film.
innovasjon norgeliten
innovasjon norge 
 

Hvordan lage business av norsk film?

Velkommen til seminar om hvordan norsk film kan bli business. Sett av 21. januar, og ta turen til Tromsø.
 
Filmnæringen er viktig for Innovasjon Norge. Vi ønsker å bedre dialogen med aktørene i denne næringen, for å løfte frem norsk film på internasjonale lerret. 
 
Seminaret skal gi perspektiver på nærings- og forretningsmessige utviklingsmuligheter for norske bedrifter innen film. Dette inkluderer riktig markedsføring, betydning av finansiering for inntjening, og hvordan du får med investorer.
 
Vi har fått med viktige aktører som regissør Nils Gaup, Film Story AS ved Tor Dagfinn Veen, Filmkameratene AS ved John Martin Jacobsen, og mange flere.
 
Taste of Norway står for lunsjen, og det vil bli underholdning. 
 
 
Påmelding innen 12. januar.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}