Film fra Nord

06.10.2008
Film fra Nord er en samlebetegnelse for kort- og dokumentarfilmene som vises under Tromsø Internasjonale Filmfestival. Dette er filmer som har tilknytning til Barentsregionen og andre sirkumpolare områder. Programmet er svært populært hos TIFFs tilskuere, med mange fullsatte forestillinger.
For å kunne delta må filmene være tilknyttet regionen, enten i tematikk/handling eller gjennom at produksjonselskapet eller regissøren har sitt virke i de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland, Russland og Canada.

Påmelding til Film fra Nord 2009 er nå åpen og vi inviterer filmskapere til å sende inn sine filmer. Se våre retningslinjer og meld på filmen din her.
Visjon
Film fra Nord skal sette fokus på den økende medieaktiviteten i nordområdene, og derigjennom støtte og stimulere denne. På sikt er det et håp at mediebransjen i nord skal kunne gå på tvers av grensene for samarbeid og finansiering, i stedet for å hele tiden måtte forholde seg til hovedstedene i sør.

Se: TIFF
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}