Fakta om Filmkraft

24.11.2011
fklogo
Filmkraft ønsker dialog vedrørende utvikling av strategi og den videre satsning på film i Rogaland. 
 
Dokumentet på linken under beskriver faktainformasjon om selskapet, herunder visjon og strategi, organisasjonsform, finansiering og tildelinger.
 
 
Vel møtt på dialogmøtet onsdag 7. desember kl 18.00 på Radisson Atlantic Hotel i Stavanger.
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}