Fakta om Filmkraft

24.11.2011
fklogo
Filmkraft ønsker dialog vedrørende utvikling av strategi og den videre satsning på film i Rogaland. 
 
Dokumentet på linken under beskriver faktainformasjon om selskapet, herunder visjon og strategi, organisasjonsform, finansiering og tildelinger.
 
 
Vel møtt på dialogmøtet onsdag 7. desember kl 18.00 på Radisson Atlantic Hotel i Stavanger.
 
 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}