Første manusforum og åpent foredrag

01.03.2010
Filmkraft setter i gang manusforum for forfattere og skrivende regissører. Etterpå blir det foredrag avSveinbjørn Baldvinsson som er åpent for alle.
articles
MANUSFORUM FOR FORFATTERE OG SKRIVENDE REGISSØRER
Filmkraft Rogaland er klar for oppstart av Manusforum og inviterer deg til første samling og lansering 08.03. Hensikten er å samle kompetansen blant skrivende i regionen vår og øke kommunikasjonen og samarbeidet dere i mellom. 
 
Manusforumet vil bli ledet av Filmkrafts manuskonsulent, Kirsten B. Rask. Vi inviterer inn skrivende på ulike erfaringsnivåer, da kunnskap kan utveksles effektivt både opp og ned på erfaringskurven. Manusforumet vil bli innkalt med jevne mellomrom, og tanken er at dere skal bruke hverandre aktivt i utviklingen av prosjekter. Det kan også bli aktuelt å sette sammen mindre arbeidsgrupper, bestående av skrivende med prosjekter som passer sammen. 
 
Dato: 08.03.2010
Kl: 18.30 
Sted: Filmkrafts lokaler 2. etg
 
 
ÅPENT FOREDRAG FOR ALLE
Lanseringen markeres med et spennende foredrag holdt av Sveinbjørn Baldvinsson - leder av manuslinja på Den norske filmskolen. Han har tidligere gått på North by Northwest og Scripteditorutdannelsen der bygde på den amerikanske forfatter og scriptdoctor Frank Daniels system, som blant annet deler historien opp i 8 sekvenser. Sveinbjørn vil introdusere metoden til oss gjennom  filmeksempelet Goodbye Lenin.. 
 
Foredraget holdes i etterkant av Manusforumet og vil være åpent også for andre interesserte.
 
Dato: 08.03.2010
Kl: 19.00
Sted: Filmkrafts lokaler 2. etg
 
 
FILMFREMVISNING I FORKANT
I forbindelse med gjesteforelesningen om The Frank Daniel Method med filmskolens Sveinbjørn Baldvinson her på Filmkraft 08.03 kl 19:00, arrangerer Filmkraft felles visning av filmen Goodbye Lenin på kontoret onsdag 03.03 kl 19:00. Sveinbjørn vil ta utgangspunkt i denne filmen i sin presentasjon. 
 
Alle er hjertelig velkomne til både gjesteforelesning og filmvisning. 
 
Gratis adgang.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}