EVALUERING

12.10.2012
Oppfølgingsmøte på IPAX rapporten
evaluering2
Viser til tidligere annonsering av oppfølgingsmøte på evalueringen av Filmkraft Rogaland.

Møtet vil bli avholdt den 8. november 2012 kl. 18:00
Møtested blir Folkets Hus i Stavanger, Festsalen

Program
Velkommen
Eierne og styret i Filmkraft Rogaland vil åpne med sine vurderinger om veien fremover.
Administrasjonen i Filmkraft Rogaland vil gi en status på selskapet og veien videre.
Pause

Filmkraft Rogaland har invitert følgende aktører til innspill med inntil 10 minutters varighet:
Filmforbundet
Produsentforeningen (har dessverre ikke mulighet)
Bransjerådet Rogaland
Norske filmregissører
Innleggene skal ha fokus på råd og anbefalinger om kort- og langsikte prioriteringer for Filmkraft Rogaland spesielt, samt regionale filmsenter/fond generelt.

Kvelden avsluttes med Q&A der Filmkraft Rogaland og eiere vil svare på eventuelle spørsmål og tar i mot råd og anbefalinger fra deltakere i salen.

Vi regner med å være ferdig kl 20:00 - men har lokalet til 21:00.

Har du ikke lest rapporten så finner du den her:

Link til rapporten
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}