Entreprenørskapsdagen

21.03.2011
Ungt Entreprenørskap Rogaland arrangerte i forrige uke Entreprenør-skapsdagen 2011. Det ble lyst ut konkurranser på ulike områder, herunder reklamefilm. Se vinneren her.
ungt entreprenrskap logo
ungt entreprenrskap logo
 
Ungt Entreprenørskap (UE) Rogaland ble etablert i 2001. UE skal inspirere unge mennesker til å forstå og bidra til økt verdiskaping til det beste for samfunnet. UE ønsker å være en drivkraft for framtidig verdiskaping og nyskaping, gjennom å styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtiden.
 
Foreningen ønsker å gi unge mennesker muligheter til å utvikle sin kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Glede og engasjement skal være sentralt i all form for aktivitet. UE vil motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier.
 
UE Rogaland arrangerte i forrige uke Entreprenørskapsdagen 2011. Det ble lyst ut konkurranser på ulike områder, herunder reklamefilm. En jury bestående av Ingunn M. Sjøen, Bransjeutviklingsleder i Filmkraft Rogaland og Ørjan Hennes, Reklameprodusent i Tv Vest mente disse var dem som utmerket seg mest:
 
VINNERFILM - Card Cloud Ungdomsbedrift
 

 
 
Juryuttalelse: 
Vinneren av beste reklamefilm 2011 introduserer seeren direkte til produktet på en særdeles effektfull måte. Filmen består av en enkel ide som smart presentert og teknisk vel gjennomført, gjør at produktet fremstår som et ”must have”. Produktets universelle natur gjør sammen med den spennende variasjonen i designet, at filmen når hjem hos en vid målgruppe. Også produktnavn og logo er nytenkende, fengende og beskrivende. Med sin imponerende miks av innhold, animasjon og video, akkompagnert av stilig musikk, kunne denne reklamefilmen gått rett på tv eller kino.
 
 
2.PREMIE - MIYU for OPI
-en ungdomsbedrift som selger rimelige kvalitetsprodukter for hud og negler.
 
Juryuttalelse: 2. plass i kategorien for beste reklamefilm går til et verk hvor enkle virkemidler gir et vakkert, visuelt og virkningsfullt resultat. Produktet introduseres på en kreativ og smakfull måte, hvor farger, ordspill og velutvalgte illustrasjonselementer sammen skaper en romantisk  aura rundt produktet. 
 
Hederlig omtale: Meeks
Hederlig omtale: Movee
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}