Endringer

12.04.2010
Endringer i forhold til oppsatt plan på bransjesamlinger og kurs.
2009-november liten
 Det blir følgende endringer i forhold til plan for bransjesamlinger og kurs/seminar som er annonsert for våren. (NB! Kurskalenderen blir alltid ajourfør så snart endringer inntreffer!)
 
14. april: Bransjesamlingen blir utsatt til 26. mail. Da blir tema Nettverksbygging. Samlingen foregår i Filmkrafts lokaler i 2. etg, kl 18 - 20.
 
 
21. april: Baksnakk på KinoKino om Opphavsrett er utsatt til høsten. Mer informasjon kommer.
 
 
10. juni: Bransjesamling om Bruken av sosiale medier. Samlingen foregår i FIlmkrafts lokare i 2. etg, kl 18 - 20.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}