Endringer

21.05.2010
Tiden frem mot sommeren er knapp, så vi gjør noen endringer i det oppsatte programmet.
clock
Sommerfesten i juni viser seg ikke å være så enkelt å få arrangert, så vi satser på at sommeren holder leeeenge. Vi prøver igjen på sensommeren. Følg med for ny dato for festen!
 
 
Bransjesamlingen den 26. mai er UTSATT til høsten. Temaet skulle være nettverking og mingling. Mens vi venter på å ha en samling om hvordan jobbe bevisst i forhold til dette, kan du sette av tid til uformell mingling med kollegaer i filmbransjen på FILMPILSEN. Som vanlig er dette siste fredagen i måneden - neste blir fredag 28. mai. Stedet er også som vanlig Bøker & Børst. Vi skyver p�� tidspunktet, for erfaringene tilsier at det er få som ønsker å dra rett fra jobb kl 17. Vi treffes fra kl 19 og utover.
 
Neste og siste bransjesamling blir 10. juni. Tema blir bruken av sosiale medier. Mer info kommer!
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}