En plass for poesi

08.06.2009
Neste mandag kan du se "En plass for poesi" på NRK.
intervju anslag stig 2
 
"En plass for poesi" skal vises mandag 15. Juni kl. 22:30 på NRK 1 og tirsdag kl. 19.00 på NRK 2.
 
I filmen "En plass for poesi" møter vi den talentfulle unge musikeren Odin Staveland og den gamle konsentrasjonsleirfangen Stig Vanberg. De er sammen med to andre unge musikere på reise til Sachsenhausen hvor Stig vil vise at leiren ikke bare var preget av død og elendighet, men også av håp og optimisme. Dette kom til syne i form av dikt og musikk skrevet av mennesker i dyp krise.
 
Stig gir Odin og kameratene et innblikk i poesien som oppsto i leiren. Stig Vanberg er klar over at tiden renner ut for de siste fangene, og har et håp om at de tre musikerne vil ta vare på diktene og kanskje bruke dem i sin egen musikk. Skjønt særlig optimistisk er den gamle fangen ikke! Like fullt; Odin tar utfordringen, og resultatet blir forbløffende!
     
Over 60 år etter krigens slutt møtes den unge musikeren Odin Staveland (23) og den gamle konsentrasjonsleirfangen Stig Vanberg (88) i Sachsenhausen i Tyskland. Odin skriver tekster og musikk for Vamp, Stig og hans kamerater skrev dikt for å overleve.
 
 
Odin og hans to musikervenner Jarle og Lars Eirik møter den gamle fangen med åpne sinn og mange spørsmål.
Hvordan kan vakker poesi oppstå blant menneskelig fornedrelse, brutalitet og død?
Hvordan er det i det hele tatt mulig å uttrykke seg i slike ekstreme situasjoner?
Kan unge mennesker kjenne seg igjen i krigspoesien?
Er det mulig å trekke musikalske linjer gjennom tid og inn i en ny, moderne verden?
 
Stig forteller om sine opplevelser. Han leser sine medfangers dikt, og han synger. Den gamle mannen vet at han er blant de siste som kan overlevere diktarven fra konsentrasjonsleir-fangene. De fleste er døde nå. Selv er han alvorlig syk. Stigs siste ønske er at noen tar vare på diktene. Gir dem nytt liv. Men særlig tro på at det er mulig har han ikke.
Etter reisen til Tyskland tar det lang tid før Odin tar frem diktene. Men de har ligget i underbevisstheten hans i flere måneder. Et spesielt dikt fester seg, Odin kjenner seg igjen i diktet. Han kan relatere egne opplevelser til ordene som ble skrevet av fangen Lars Moen i 1944. En vakker melodi tar sakte form ved flygelet hjemme i Haugesund. Men klarer han å fange stemningen, finne den riktige tonen? Er det mulig å lage musikk som skildrer fangenes situasjon uten å ha opplevd grusomheten? Og så lenge etterpå?  Odin er usikker. Det er Stig også. 
Stig Vanberg døde 13. Juni 2008.


 
 

Medvirkende:
Odin Staveland
Regissør: Karine Næss Frafjord
Produsent: Børge Solem
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}