En dysfunksjonell familie?

14.08.2008
Vi elsker danske og svenske filmer, mens våre naboer ignorerer våre filmer. Neste uke møtes den nordiske filmfamilien i Haugesund. Hvor harmonisk og funksjonell er den?
Nordisk samarbeid på filmfronten likner ikke noen av de slumrende relasjonene vi ser mellom de nordiske land innen andre deler av kulturlivet; det foregår et omfattende samarbeid som ikke bare baserer seg på incentiver fra Nordisk Råd, det finnes et felles marked med stort potensiale. Og coproduksjonsseminarer som New Nordic Films, som åpner i Haugesund neste uke, samt møteplasser for kort- og dokumentarfilm som Nordisk Panorama - for ikke å glemme Nordisk Film & TV Fond - gjenspeiler en felles erkjennelse om at vi trenger hverandre.

Spørsmålet er bare hvem som trenger hvem mest.
 
Les mer hos Rushprint
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}