EKRAN 2009

06.10.2008
EKRAN betyr lerret på polsk, og er et europeisk kursprogram som fokuserer på den kreative forarbeidsfasen før produksjonsbeslutning tas og opptaksperioden begynner. Kurset retter seg mot team som består av regissør, forfatter, produsent, og hvis mulig også fotograf, med hovedvekt på regi og manus.
"Glimrende kombinasjon av teori og praksis. Inspirerende plenumsdiskusjoner hvor ulike synsvinkler både fra tutorer og elever bombarderer deg med idéer. Så er det bare å dra hjem og sortere.” Regissør Ove Raymond Gyldenås, deltaker i EKRAN 2008.

Hovedansvarlig for programmet er Andzrej Wajda Master School of Film Directing i Warsawa, og all kursvirksomhet foregår der.

Tredelt kursperiode

Ekran 2009 er inndelt i 3 perioder.
 
Første periode er fra 2. til 7. mars 2009.
Her deltar regissører og forfattere. Programmet presenteres og etterfølges av en tre dagers modul med analyse av treatments. Perioden omfatter to Master Classes, én med Andrzej Wajda og én med Volker Schlöndorff. Deretter følger tre dager med forberedelser til neste periode, med Master Classes av Agnieszka Holland og Allan Starski.

Andre periode er fra 19. til 30. april 2009.
Her deltar regissører, forfattere og produsenter. Prosjektene utvikles videre og det utvikles visuell strategiplan for det enkelte prosjekt. Denne perioden inneholder også prøver og opptak av enkeltscener med engelsktalende polske skuespillere. I løpet av denne perioden deltar produsentene i utvikling av prosjektene, samtidig som de forberedes på pitching og packaging. EKRAN samarbeider her med det europeiske programmet EAVE.

Tredje og siste periode er fra 14. til 27. juni 2009. Perioden varer i 14 dager. Her deltar regissør, forfatter og produsent (5 dager), samt fotograf der dette er mulig. Programmet avsluttes med produksjonen av en pilot med en utvalgt scene fra hvert enkelt prosjekt. Det arbeides også med produksjons- og markedsstrategier.

Ytterligere opplysninger finnes på nettsidene til sveitsiske FOCAL og Wajdaskolen.

Søknadene skal inneholde:
• CV til regissør, manusforfatter, produsent og evt. fotograf
• Maksimum 10 siders treatment, med elektronisk versjon på CD. Dersom det også foreligger fullstendig manuskriptutkast, må dette oversettes til engelsk for individuelle konsultasjoner i første periode.
• Bekreftelse fra produsent/produksjonsselskap som skisserer ønsket utviklingsstrategi.
• Søknadsskjema signert av alle deltakerne.
• Utvalgte eksempler på regissørens tidligere arbeider.
• Filmografi og eksempler på fotografens arbeider.

Søknadsfristen er 15. november 2008.

Søknader sendes i 4 eksemplarer til:
Norsk filminstitutt Utviklings- og produksjonsavdelingen
Postboks 482 Sentrum
0104 Oslo

For ytterligere informasjon kontakt faglig konsulent Kirsten Bryhni, telefon 22 82 24 10/91 84 65 56.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}