Eiere og styre

12.12.2007
 
Filmkraft Rogaland er et aksjeselskap som eies av fylkeskommune og kommuner i Rogaland.  
 
Aksjefordeling:
Rogaland fylkeskommune 50%
Stavanger kommune 35%
Haugesund kommune 10 %
Randaberg kommune 5 %
 
Styret:
Ragnhild Osmundsen - Styreleder
Dag Terje Klarp Solvang - Styremedlem
Marit Sætre - Styremedlem
Hans Eirik Voktor - Styremedlem
Mads Peter Ole Olsen - Styremedlem
 
 
Filmkraft Invest er et aksjeselskap som eies av Filmkraft Rogaland.  
 
Styret:
Ragnhild Osmundsen - Styreleder
Marit Sætre - Styremedlem
Mads Peter Ole Olsen - Styremedlem
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}