Eiere og styre

12.12.2007
 
Filmkraft Rogaland er et aksjeselskap som eies av fylkeskommune og kommuner i Rogaland.  
 
Aksjefordeling:
Rogaland fylkeskommune 50%
Stavanger kommune 35%
Haugesund kommune 10 %
Randaberg kommune 5 %
 
Styret:
Ragnhild Osmundsen - Styreleder
Dag Terje Klarp Solvang - Styremedlem
Marit Sætre - Styremedlem
Hans Eirik Voktor - Styremedlem
Mads Peter Ole Olsen - Styremedlem
 
 
Filmkraft Invest er et aksjeselskap som eies av Filmkraft Rogaland.  
 
Styret:
Ragnhild Osmundsen - Styreleder
Marit Sætre - Styremedlem
Mads Peter Ole Olsen - Styremedlem
 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}