Dramaturgikurs

26.01.2010
Manusforfattere, regissører og produsenter kan søke på NFI kurset om dramaturgi.
nfi logo kvadrat liten
nfi

Et seminar med manusforfatter Ståle Stein Berg

Ståle Stein Berg ble uteksaminert fra Den Norske filmskolen i desember 2000. Berg ble senere tatt opp som stipendiat på filmskolen med fagområdet film og dramaturg, noe som resulterte i doktorgraden "Skildring og forteljing – ein grenseoppgang mellom filmens antipodar" i mai 2009.

"- Dette prosjektet har i korte trekk handla om å synleggjere og nyansere ei forteljarform eg kallar skildring. Dette er ein type forteljarstyrt film, der det strukturerande og konseptuelle rammeverket for fortlejinga er meir styrt av forteljaren enn av den underliggande historia (dramaet). Forma er såleis episk – forteljaren trer inn i fortlejinga og garanterer for verkets indre samanheng og meining gjennom sitt utvalg av motiv og handlingselement – i motsetnad til i eit klassisk drama, der forteljaren gøymer seg for ikkje å forringe historias suggesjons- og illusjonskraft." (Ståle Stein Berg)

Ståle Stein Berg har skrevet manus til Jonny Vang (2003), Vinterkyss (sammen med Sara Johnsen, 2005) og Størst av alt (medforfatter TV-serie, 2007). 

Han fikk Kanonprisen for beste manus på Vinterkyss sammen med Sara Johnsen under Kosmorama filmfestival 2006.


Søknad og CV sendes innen mandag 1. februar på E-POST
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}