Dokumentarkanal

28.03.2011
Kudos Family åpner internasjonal kanal for norsk kvalitetsdokumentar på internett.
soldiercredit piraya film as

Kudos Family åpner internasjonal kanal for norsk kvalitetsdokumentar

 

Den norske distributøren Kudos Family har undertegnet avtale med amerikanske SnagFilms om å åpne en egen norsk dokumentarfilmkanal på internett. Kudos Family vil på denne kanalen programmere det ypperste av norsk dokumentar og gjøre filmene tilgjengelig for publikum over hele verden.

 

webbjarte”Kanalen representerer en stor mulighet for de beste norske produksjonene og co-produksjonene. Vi vil på denne måten bringe et stort og interessert internasjonalt publikum til filmene. Kanalen skal bidra til økt bevissthet om norsk kvalitetsfilm og mer eksport av norske filmer. Samtidig gir vi publikum over hele verden muligheten til å dele store filmopplevelser.” sier Bjarte Mørner Tveit i Kudos Family. 

 

Emmy-nominert norsk film først ut - også i Norge

Kudos Family Channel skal også sende i Norge, og et delmål er å bidra til å øke det nasjonale bevissthetsnivået om kvalitetsfilmene som faktisk produseres i landet.

 

"Det finnes fantastiske norske filmer som gjør det bra ute i verden men som til nå ikke har hatt naturlige visningsvinduer for folk flest i Norge. Et eksempel er Norges eneste Emmy-nominerte dokumentarfilm, Belarusian Waltz, som i Norge kun har fått festival- og DVD-distribusjon.” sier Tveit

 

Kudos Family Channel åpnet 25.mars 2011. De tre første filmene som skal sendes er Belarusian Waltz, On a tightrope og Usa vs Al-Arian. Senere kommer blant annet Yodok Stories, Russian Lessons, Snøhulemannen, Marionettens Oppdagelser og Gunnar Goes God.


soldiercredit piraya film as

 

Alle nettsider kan vise filmene gratis

Den tekniske løsningen som er valgt er oppsiktsvekkende, og medfører at alle nettsider kan fungere som visningssted for filmene. På denne måten vil filmene spres over hele verden fra utgangspunktet www.snagfilms.com.  Kudos Family bestemmer i hvilke land filmene skal være tilgjengelige, og kanalen vil dermed ikke stå i direkte konkurranse med tradisjonell TV distribusjon.

 

Visningene er reklamefinansiert og gratis for både de som ønsker å spre filmen på sine nettsider, og for alle seerne. I USA alene er det per i dag ca 100.000 nettsteder som videreformidler filmer fra SnagFilms, og Kudos Family har allerede merket interesse fra nettsider som ønsker å være visningssted for våre titler.

 

Kanalen er første steg i en større strategi for å øke den internasjonale eksporten av norsk kvalitetsdokumentar, og vil følges opp med flere større samarbeidsavtaler. Kudos Family arbeider for tiden spesielt mot det nord-amerikanske markedet.


postercredit piraya film as

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}