Dokumentarfilm – et satsningsområde?

04.08.2009
Har norsk dokumentarfilm et uutnyttet potensial som kan markere norsk film utover landets grenser? Norges dokumentarister ber om å bli sett av «Kulturløft 2», men hva mener bransjeaktørene trengs for å gi norsk dokumentar et internasjonalt løft? Er mer penger alt som skal til eller må bransjen organiseres annerledes?
Bare åtte prosent av den statlige filmstøtten går til dokumentarfilm, selv om antall filmarbeidere er like mange der som innen fiksjonsfilm. Nå har norske dokumentarister tatt et initiativ for å tydeliggjøre hva de mener er en svært underfinansiert bransje i forhold til deres kolleger innen fiksjonsfilm.  Man kan undre seg hvorfor norsk filmpolitikk støtter 20 fiksjonsfilmer, men bare fem dokumentarfilmer – spesielt når støtten til en dokumentarfilm bare er en tiendedel av fiksjonsfilm.
Det virker som dokumentarbransjen for tiden er preget av mye pågangsmot og dristighet, dessuten fylles den politiske målsettingen om høy kvinneandel. Stadig flere kvinner gjør seg bemerket innen sjangeren. Hva er deres syn på den norske dokumentarfilmens status og framtidige muligheter?
 
Les hele artikkelen i Le Monde
  
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}